window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-126705430-1');

Gekozen Onderwerp: Minnelijke schikking

(Alle onderwerpen zien? Ga terug naar de Criminis beginpagina)

 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Minnelijke schikking en vermoeden van onschuld
  - -
  28 september 2019
  anemptytextlline
  In een arrest van 5 september 2019 deed het Hof van Justitie een interessante uitspraak over het vermoeden van onschuld. Met name werd beslist dat artikel 4, 1e lid van de richtlijn 2016/343 “zich niet ertegen verzet dat een schikking waarin de verdachte in ruil voor strafvermindering zijn schuld erkent, die door een nationale rechter moet worden goedgekeurd, uitdrukkelijk als mededaders van het betrokken strafbare feit niet alleen die verdachte vermeldt, maar ook andere verdachten die hun schuld niet hebben erkend en worden vervolgd in het kader van een afzonderlijke strafprocedure, op voorwaarde dat ten eerste die vermelding noodzakelijk is voor de kwalificatie van de juridische aansprakelijkheid van de persoon die deze schikking heeft gesloten en ten tweede diezelfde schikking duidelijk aangeeft dat deze andere verdachten worden vervolgd in het kader van een afzonderlijke strafprocedure en hun schuld niet in rechte is komen vast te staan.”
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Minnelijke schikking
  5 januari 2019
  anemptytextlline
  Minnelijke schikking
  Règlement à l'amiable
  Friendly settlement
  Lees het volledige artikel
 • NC2016
  LEES MEER
  Afkopen kan, maar vereist daadwerkelijke rechterlijke controle
  2 september 2016
  anemptytextlline
  In aflevering 4 van jaargang 2016 van het tijdschrift Nullum Crimen verscheen een noot van Joachim Meese onder het arrest van 2 juni 2016 van het Grondwettelijk Hof (nr. 83/2016), waarin beslist werd dat de minnelijke schikking ongrondwettig is “in zoverre het het openbaar ministerie machtigt om via een minnelijke schikking in strafzaken een einde te maken aan de strafvordering nadat de strafvordering is ingesteld, zonder dat een daadwerkelijke rechterlijke controle bestaat”.
  Lees het volledige artikel
Go to Top