De zuivering der nietigheden: een joint dissenting opinion

13 JANUARI 2018

Naar aanleiding van het emeritaat van buitengewoon hoogleraar en barones Chris Van den Wyngaert, werd haar eind 2017 een liber amicorum overhandigd. Joachim Meese, die in 2010 in haar voetsporen trad als professor strafprocesrecht aan de Universiteit Antwerpen, schreef daarin een bijdrage met als titel “de zuivering der nietigheden: een joint dissenting opinion“.

De zuivering der nietigheden is een procedure die tijdens of op het einde van het gerechtelijk onderzoek kan plaatsvinden en die ertoe strekt om na te gaan of er zich bij dat onderzoek al dan niet onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de bewijsverkrijging. Alvorens de zuivering der nietigheden in 1998 werd ingevoerd had prof. dr. Chris Van den Wyngaert in een samen met dr. Bart De Smet geschreven bijdrage negatief geadviseerd om in een dergelijke procedure te voorzien (“De sanctionering van vormverzuimen: een dissenting opinion bij het voorstel van de Commissie Strafprocesrecht”, in Het Tweede Voorontwerp van de Commissie Strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1997, 59-84). In zijn bijdrage licht Joachim Meese toe waarom deze opinie achteraf bezien best wel visionair mag genoemd worden.

Infofiche

Deel dit bericht