Toezeggingen aan criminelen in ruil voor verklaringen in België

13 NOVEMBER 2019

spijtoptantenDeze publicatie betreft het preadvies dat Joachim Meese schreef voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Deze jaarvergadering vindt plaats op 22 en 23 november 2019 te Brugge. In de afdeling strafrecht van de vereniging zal het (zowel in België als in Nederland actuele) thema van de spijtoptant worden besproken.

Het preadvies van Joachim Meese bevat onder meer een kritische analyse van de Belgische wettelijke regeling inzake spijtoptanten. Het is het tweede preadvies dat Joachim Meese voor de vereniging schreef. Zijn eerste preadvies maakte hij voor de jaarvergadering van 2011 met als thema ‘de neutrale strafrechter’, een jaar nadat hij vast lid werd van de vereniging.

Over de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

De Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland is een feitelijke vereniging met een Belgische en een Nederlandse sectie. Zij werd in 1947 opgericht door de hoogleraren E. Van Dievoet (Leuven) en E. Meyers (Leiden). Voor elk land zijn er 32 leden, verdeeld over drie afdelingen: privaatrecht, publiekrecht en strafrecht. Leden worden gekozen onder professoren, magistraten, advocaten en andere juristen wier bijzondere expertise bewezen is door wetenschappelijk werk en/of praktijkervaring.

Het doel van de vereniging is de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Jaarlijks worden drie thema’s bestudeerd uit het privaatrecht, het publiek recht en het strafrecht. Voor elk onderwerp stellen een Belgisch en een Nederlands expert een preadvies op waarin de stand van het recht in zijn/haar land beschreven en geëvalueerd wordt.  Bij gelegenheid van de jaarvergadering worden de preadviezen, die vooraf aan de leden en genodigden zijn meegedeeld, besproken aan de hand van vraagpunten opgesteld door de preadviseurs. De bespreking laat toe de gelijkenissen en verschillen in de twee rechtstelsels in het licht te stellen, draagt bij tot een beter wederzijds begrip en opent mogelijkheden op verbetering van het eigen recht.

Tot 1980 stond de werking van de vereniging in het teken van de eenmaking van het recht van België en Nederland en richtte zij haar aandacht vooral op onderwerpen die in het kader van de toenmalige Benelux Studiecommissie voor de Eenmaking van het Recht aanleiding konden geven tot ontwerpen van eenvormige wetten. Sinds deze laatste commissie niet meer bestaat en de eenmaking van het recht geschiedt op het niveau van de EU eerder dan van de Benelux, gaat de keuze van de onderwerpen naar uiteenlopende actuele juridisch en maatschappelijk belangrijke problemen waarmee de twee landen geconfronteerd worden.

De preadviezen worden uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers (Den Haag). Van de meeste preadviezen wordt de wetenschappelijke waarde hooggeschat. Verschillende ervan hebben een invloed gehad op de ontwikkeling van het recht. De besluiten van de jaarvergaderingen worden gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad en het Rechtskundig Weekblad.

De jaarvergadering wordt afwisselend in België en Nederland georganiseerd, meestal in een historische stad.

Infofiche

Deel dit bericht