Sdu Commentaar EVRM editie 2020-2021 (delen I en II)

13 JANUARI 2020

Commentaar EVRMIn Sdu Commentaar EVRM editie 202-2021 worden het EVRM en de Protocollen artikelsgewijs becommentarieerd.

Deel I bevat een bespreking van de artikelen 1 tot en met 18 van het EVRM. In Deel II komen de artikelen 19 tot en met 57 EVRM aan bod, alsook de Protocollen 1, 4, 6, 7, 12, 13 en 16, en artikel 39 van het Reglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Per artikel vindt u een helder en praktisch, maar vooral diepgaand commentaar, geïllustreerd met diverse citaten uit de jurisprudentie. Tevens vindt u per artikel een actueel overzicht van literatuur. De auteurs richten zich met dit commentaar op de advocatuur en alle andere professionals die in hun praktijk met het EVRM in aanraking komen. Sdu Commentaar EVRM sluit naadloos aan bij de praktijk: de wetsartikelen waarmee u het meest te maken krijgt, worden het meest uitgebreid becommentarieerd.

Aan Sdu Commentaar EVRM werd meegewerkt door een groot aantal Vlaamse en Nederlandse auteurs. Joachim Meese is lid van de redactie van deze reeks en is een van de editors van de beide boeken. Hij schreef ook het commentaar bij enkele van de becommentarieerde artikelen van het EVRM.

Infofiche

Deel dit bericht