De rechtsmiddelen verzet en hoger beroep: actualia

27 OKTOBER 2017

In 2017 gaf Joachim Meese samen met prof. dr. Philip Traest een lezing over de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep in strafzaken ter gelegenheid van de XLIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva.

Ondertussen is het verslagboek van deze prestigieuze cyclus verschenen bij uitgeverij Wolters Kluwer. Het is een bijzonder lijvig boek geworden met niet minder dan 16 interessante bijdragen over strafrechtelijke thema’s.

In de tekst die Joachim Meese samen met zijn collega aan de Gentse universiteit Philip Traest heeft geschreven, worden de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep aan een kritische analyse onderworpen.

Uit de website van de uitgever:

Dat onze samenleving grondig veranderd is en immer evolueert, behoeft geen toelichting. Verandering moet vroeg of laat leiden tot nieuwe evenwichten en enige stabiliteit. Maatschappelijke vrede heet zoiets. In dit proces heeft het recht een belangrijke rol te spelen. Dat geldt inzonderheid voor het strafrecht en het strafprocesrecht. Hoewel de rol van het strafrecht niet mag worden overschat en de wet in het algemeen niet het meest geschikte instrument is om mentaliteiten te veranderen, blijft het strafrecht wel een nuttig en noodzakelijk instrument om rechtszekerheid in een snel veranderende samenleving te bewerkstelligen. In deze optiek werd ervoor  geopteerd om, zoals in de editie van 2006, aandacht te besteden aan diverse aspecten van het materieel en formeel strafrecht en dit zowel vanuit nationaal- als internationaalrechtelijk oogpunt. Het bijzonder strafrecht en de strafuitvoering ontbreken evenmin.

Daarmee ligt een rijke oogst voor aan kwalitatief hoogstaande bijdragen over het strafrecht in de brede zin (die alle het voorwerp van blind peer review hebben uitgemaakt), aangevuld met de visie van de minister van Justitie op het strafrechtelijk beleid vroeger en nu. Dit uitgebreide en gevarieerde programma werd, in de goede traditie van de Postuniversitaire Cyclus, vormgegeven met de medewerking van eminente sprekers uit zowel de academische wereld als de praktijk. Hierdoor worden theoretisch-wetenschappelijke inzichten gecombineerd met gedegen praktijkanalyses.

Infofiche

Deel dit bericht