Potpourri II: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht

4 JUNI 2016

Potpourri II

De potpourri II-wet omvatte heel wat wijzigingen aan het materieel en formeel strafrecht en sommige daarvan zijn erg ingrijpend.

In een bijdrage van de hand van Joachim Meese die verschenen is in aflevering 40 van jaargang 79 van het Rechtskundig Weekblad wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht. Met name worden de aanpassingen besproken die betrekking hebben op de verjaring van de strafvordering, de mini-instructie, het telefonie-onderzoek, de invoering van conclusietermijnen in strafzaken, de invoering van een guilty plea, de aanpassingen aan de minnelijke schikking en de beperking van het onmiddellijk cassatieberoep.

Infofiche

Deel dit bericht