De impact van de EU op het recht op informatie in het strafproces: hoog tijd voor een Miranda-warning in België

8 JANUARI 2019

MirandaIn het Nederlandse tijdschrift Strafblad is een artikel verschenen van Joachim Meese waarin hij pleit voor de invoering van een Miranda-warning in België en bij uitbreiding in de andere lidstaten van de Europese Unie die deze regel nog niet kennen.

Met een Miranda-warning wordt bedoeld dat bij elke arrestatie onmiddellijk een kennisgeving moet gebeuren van de rechten waarover de gearresteerde beschikt. Het gaat dan met name om het recht op bijstand van een advocaat, het zwijgrecht en het verbod van gedwongen zelfincriminatie. De term is afkomstig van het alom gekende arrest Miranda v. Arizona uit 1964 (US Supreme Court 13 juni 1966, Miranda vs Arizona, 384 U.S. 436). In dit arrest besliste het Hooggerechtshof dat aan een persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd, een aantal rechten moet worden voorgelezen (“you have the right to remain silent, …”). Dit zijn de zogenaamde Miranda-rights. De Miranda-clausule maakt ondertussen zonder meer deel uit van het collectief bewustzijn van de Verenigde Staten en is via films en televisieseries ook in de rest van de wereld gekend.

In zijn bijdrage voor Strafblad wijst Joachim Meese op het belang van een dergelijke kennisgeving en geeft hij aan dat de noodzaak eraan eigenlijk al vervat zit in recente rechtspraak van het EHRM.

De volledige bijdrage kan hier gelezen worden.

Infofiche

Deel dit bericht