De duur van het strafproces

1 FEBRUARI 2006

De duur van het strafproces

Dit boek betreft het doctoraal proefschrift waarmee Joachim Meese in oktober 2005 promoveerde tot doctor in de Rechten aan de Universiteit Gent. Het omvat onder meer een zeer grondige bespreking van de verjaring van de strafvordering en de redelijke termijn in strafzaken en wordt algemeen beschouwd als een standaardwerk in de hedendaagse rechtsliteratuur. Het boek werd uitgegeven bij Larcier in februari 2006 en lag aan de wieg van een kentering in de Belgische rechtspraak inzake de overschrijding van de redelijke termijn tijdens het vooronderzoek.

Op deze slotpagina’s toont Meese zijn groot meesterschap in deze materie. Haarfijn wijst hij aan waar in de praktijk doorgaans periodes van stilstand insluipen (bijvoorbeeld bij het meedelen van het dossier door de onderzoeksrechter aan het openbaar ministerie voor de eindvordering) en ontkracht hij het populistisch argument dat de ontwikkeling van procesrechten en de houding van de verdediging het tijdig afwerken van onderzoeken in de weg staat (p. 367).

(…)

De grote verdienste van dit werk is dat het voor de praktijkjurist een nuttig werkinstrument uitmaakt gelet op de grondige analyse van de verjaring en de redelijke termijn. Door de talloze toepassingen die de auteur aanreikt wordt de materie van de verjaring zeer concreet gemaakt. Het uitgebreide overzicht van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de redelijke termijn is voor de practicus de ideale bron van informatie om van te vertrekken. Een tweede grote verdienste is de prikkelende geest van de schrijver. Het boek leest hierdoor ook vlot in de beschrijvende stukken.Wat een excellent idee, bovendien, om verjaringstermijnen en redelijke termijnen en de bijbehorende instituten samen te bekijken.

Prof. dr. Paul De Hert en Joke Neven, boekbespreking gepubliceerd in Panopticon 2007, p. 74-80.

Infofiche

Deel dit bericht

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

VOLGENDE LEZING

  • agenda

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEETS

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy verklaring | Disclaimer | Verklarende woordenlijst

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

VOLGENDE LEZING

  • agenda

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEET

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546