Duiding Strafrecht 2018

15 DECEMBER 2018

Duiding strafrechtIn de reeks Duiding is de derde editie verschenen van het boek Duiding Strafrecht.

Het boek biedt een volledige bespreking van alle artikelen uit het Strafwetboek en de belangrijkste bijzondere wetgeving. Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 november 2018 en zijn van de hand van een hele reeks eminente strafrechtspecialisten, zowel magistraten, academici als advocaten. De hoofdredactie was opnieuw in handen van Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen en Johan Verbist.

Uit de publiciteit van de uitgever:

“Per artikel vindt u een uitvoerige duiding:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak: Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie een beter inzicht wil verwerven in het strafrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze rechtspraak in zijn onderzoek te betrekken.
Ook de rechtsleer wordt in de bespreking betrokken.

Deze verhelderende commentaren vanuit rechtspraak en rechtsleer zijn een onmisbare bron om de diverse bepalingen van het Strafwetboek en de bijzondere wetgeving te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk.

Veilig houvast voor al wie met strafrecht te maken heeft: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Bepaalde topics zijn uitgewerkt tot echte overzichtscommentaren die recent verworven inzichten uiteenzetten en het probleem in al zijn complexiteit vatten.

Onmisbaar naslagwerk voor én door practici:
Dit werk is het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en zetelende en staande magistraten, met inbreng van zowel de jongere beloftevolle strafrechtspecialisten als van practici met lange staat van dienst.”

Infofiche

Deel dit bericht