Duiding drugs – praktijkgids 2016

12 JANUARI 2017

Duiding drugs

Het fenomeen drugs blijft vele vragen oproepen. De wetgeving is complex en het handhavingsbeleid van de overheid niet voor iedereen even duidelijk.

De Praktijkgids Duiding Drugs 2016 is een volledig herziene en herwerkte versie van het boek “Drugwetgeving” uit 2012. Het resultaat is een zeer  compleet werk geworden, waarbij de lezer niet alleen een breed inzicht krijgt in de actuele Belgische drugwetgeving, maar ook in het meest recente beleid inzake de opsporing en vervolging van drugs.

Elke rechtspracticus, hulpverlener of geïnteresseerde kan in een heldere taal een antwoord krijgen op vaak gestelde vragen: Wat is nu nog strafbaar? Welke zijn de wettelijke straffen? Wat zijn de verzwarende omstandigheden?

Aangezien de aanwezigheid van drugs een dagelijkse realiteit is in specifieke omgevingen zoals gevangenissen, bedrijven, sportclubs en scholen, bevat deze Praktijkgids ook afzonderlijke hoofdstukken  tot duiding en inspiratie voor verantwoordelijken en leidinggevenden over de omgang met verdovende middelen in hun omgeving.

Een handig trefwoordenregister brengt de lezer snel in het juiste hoofdstuk.

Aan het boek werd meegewerkt door heel wat auteurs, waaronder ook Joachim Meese.

Infofiche

Deel dit bericht