Hieronder kan u uw instellingen voor het bewaren van cookies aanpassen.

  Hieronder kan u uw instellingen voor het bewaren van cookies aanpassen.

   Hieronder kan u uw instellingen voor het bewaren van cookies aanpassen.

    Privacy Verklaring

    De meeste informatie op ze website van het advocatenkantoor Joachim Meese bvba (KBO nr. 0821.420.546, Beukenpark 111, 9880 Aalter, tel: +32 475 39 54 10, e-mail: advocaat@jmeese.be) (hierna: Advocatenkantoor Joachim Meese) staat ter uwer beschikking zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken.

    Wanneer dit in bepaalde gevallen wel het geval zou zijn, is Advocatenkantoor Joachim Meese verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    Advocatenkantoor Joachim Meese neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via advocaat@jmeese.be.

    Naast het (gebeurlijk) verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, verzamelt en verwerkt Advocatenkantoor Joachim Meese uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt voor juridisch advies of andere soorten diensten. Advocatenkantoor Joachim Meese verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

    • voor- en achternaam
    • geslacht
    • geboortedatum
    • geboorteplaats
    • adresgegevens
    • telefoonnummer
    • e-mailadres
    • IP-adres
    • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening
    • gegevens over uw activiteiten op onze website
    • bankrekeningnummer
    • sollicitatieformulieren
    • documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart

    Advocatenkantoor Joachim Meese kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

    • verstrekken van informatie over Advocatenkantoor Joachim Meese en diens dienstverlening
    • verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
    • verstrekken van overige door u gevraagde diensten
    • toegang verlenen tot online tools die door Advocatenkantoor Joachim Meese ontwikkeld zijn
    • toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren

    Advocatenkantoor Joachim Meese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

    Advocatenkantoor Joachim Meese kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u.

    U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Joachim Meese (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

    U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via advocaat@jmeese.be.

    Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

    Advocatenkantoor Joachim Meese houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

    U dient wel rekening te houden met het feit dat jmeese.be gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

    Advocatenkantoor Joachim Meese wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

    Gegevensbeschermingsautoriteit
    Drukpersstraat 35
    1000 Brussel
    +32 (0)2 274 48 00
    +32 (0)2 274 48 35
    contact@apd-gba.be

    Advocatenkantoor Joachim Meese behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op deze website.

    Cookies

    Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit cookiebeleid. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst en opgeslagen worden wanneer u een website bezoekt.

    Wij maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de gebruiker omgaat met onze website (performance cookies). Dit omvat onder meer de pagina’s die een gebruiker het vaakst bezoekt, de activiteit van de gebruiker op de website en hoe vaak de gebruiker terugkeert. Deze informatie wordt in anonieme vorm gebruikt en de verzamelde gegevens worden gebruikt en geanalyseerd (aan de hand van Google Analytics) om bij te dragen tot de verbetering van onze website en uw surfervaring.

    Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfbeleving te optimaliseren (functionele cookies). Het gaat dan bv. om cookies die nodig zijn om Google Maps weer te geven op onze site.

    Sommige cookies worden opgeslagen van zodra u onze site bezoekt, tenzij uw browser ingesteld is om cookies te weigeren. Dit kunnen ook cookies van derden zijn (bv. om Google Maps te kunnen laden). U kan echter steeds uw instellingen controleren en desgevallend wijzigen bovenaan deze pagina. Eventueel opgeslagen cookies worden onmiddellijk verwijderd indien u aangeeft dat (bepaalde) cookies niet mogen worden bewaard.

    Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Advocatenkantoor Joachim Meese beheerd worden. Advocatenkantoor Joachim Meese is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze andere websites. Het is mogelijk dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies en uw bezoek op onze website registreren (bijvoorbeeld YouTube via de YouTube plugin). Advocatenkantoor Joachim Meese raadt u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid te raadplegen vermeld op de betreffende websites.

    Blijf op de Hoogte!

    Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

    Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

    CONTACT

    bvba Joachim Meese
    Beukenpark 111
    B-9880 Aalter
    tel +32 (0)475 39 54 10
    fax +32(0)9 395 46 92
    advocaat@jmeese.be

    VOLGENDE LEZING

    REKENINGEN

    Kantoorrekening
    IBAN BE61 6511 4711 1317
    BIC KEYTBEBB

    Derdenrekening
    IBAN BE63 6301 9510 0708
    BIC BBRUBEBB

    RECENTSTE CRIMINISBERICHT

    NIEUWSTE PUBLICATIE

    LAATSTE TWEETS

    © 2018-2019 bvba Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy verklaring | Disclaimer | Verklarende woordenlijst

    Blijf op de Hoogte!

    Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

    Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

    CONTACT

    bvba Joachim Meese
    Beukenpark 111
    B-9880 Aalter
    tel +32 (0)475 39 54 10
    fax +32(0)9 395 46 92
    advocaat@jmeese.be

    REKENINGEN

    Kantoorrekening
    IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
    BIC KEYTBEBB

    Derdenrekening
    IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
    BIC BBRUBEBB

    VOLGENDE LEZING

    RECENTSTE CRIMINISBERICHT

    NIEUWSTE PUBLICATIE

    LAATSTE TWEET

    © 2018-2019 bvba Joachim Meese | KBO 0821.420.546