Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling.

Hoewel Advocatenkantoor Joachim Meese de grootst mogelijke zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van de op de website vermelde informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is.

Advocatenkantoor Joachim Meese kan bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan door of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Advocatenkantoor Joachim Meese streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op de website kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Advocatenkantoor Joachim Meese kan dan ook niet garanderen dat de dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Advocatenkantoor Joachim Meese aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, trojaanse paarden enz.

Op of via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar externe websites waarover Advocatenkantoor Joachim Meese geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. Advocatenkantoor Joachim Meese kan bijgevolg geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Evenmin houden de hyperlinks naar andere websites enige bekrachtiging in door Advocatenkantoor Joachim Meese van de informatie aangeboden op deze externe website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie vermeld op de website berusten bij Advocatenkantoor Joachim Meese en deze informatie kan niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

VOLGENDE LEZING

  • agenda

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEETS

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy verklaring | Disclaimer | Verklarende woordenlijst

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

VOLGENDE LEZING

  • agenda

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEET

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546