Snel naar: agenda expertise & diensten publicaties

Curriculum Joachim Meese

Diploma’s

Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent, 1997
Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 1998
Doctor in de Rechten, Universiteit Gent, 2005 (proefschrift: De duur van het strafproces)
Getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, 2015

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 1998
Professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen sinds 2010

Talen

Nederlands, Frans, Engels (attest CEFR level C1), Duits

Activiteiten

Professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen
Doceert volgende opleidingsonderdelen: strafprocesrecht (tweede bachelor rechten) en grondige studie strafprocesrecht (master in de rechten)
Lid van de Commissie herziening in strafzaken
Lid van de Commissie strafrecht en strafprocesrecht van de Orde van Vlaamse Balies
Vast lid van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Raad van Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht
Plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor de benoeming van advocaten bij het Hof van Cassatie
Jurylid jaarlijkse prijs Orde van Advocaten te Antwerpen
Redactielid Nullum Crimen (Intersentia)
Redactielid Wetboeken Die Keure – Strafrecht
Redactielid Digital Evidence and Electronic Signature Law Review
Redactielid Bibliotheek Strafrecht (De Boeck & Larcier)
Redactielied boekenreeks Strafprocesrecht en politierecht in perspectief (Die Keure)
Redactielid Sdu Commentaar EVRM online (Sdu Uitgevers)
Redactielid Jubel.be
Veel gevraagd spreker op nationale en internationale wetenschappelijke evenementen (zie agenda)

Publicaties

Meer dan 190 wetenschappelijke publicaties, een volledige lijst kan u raadplegen via de volgende links:
Volledige lijst van publicaties aan de UGent
Volledige lijst van publicaties aan de UAntwerpen

Laatst uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek

Protecting young suspects in interrogations – a study on safeguards and best practice
Funded by the EU
Project partners: Antwerp University, Defence for Children, Jagiellonian University, Maastricht University, Macerata University, PLOT Limburg and Warwick University
Publicatie in boekvorm (meer info): Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective, Cambridge, Intersentia, 2015, 428 p. en Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical PerspectiveCambridge, Intersentia, 2016, 464 p.