Plaatsopneming

Wat is een plaatsbezoek?

Een plaatsbezoek (soms ook een afstapping ter plaatse genoemd) houdt in dat een onderzoek geschiedt op de plaats waar het misdrijf is gepleegd of op elke andere plaats waar nuttige vaststellingen kunnen worden gedaan. Een plaatsbezoek is zowel in het opsporingsonderzoek als in het gerechtelijk onderzoek mogelijk, ook al vermeldt art. 42 Wetboek van strafvordering expliciet de betrapping op heterdaad.

Uiteraard is niet elke plaats zomaar toegankelijk. Als een misdrijf werd gepleegd in een woning, zal een plaatsbezoek alleen mogelijk zijn indien er sprake is van betrapping op heterdaad. Is dat niet het geval, dan kan de woning immers niet worden betreden door de onderzoekers, tenzij met toestemming van de bewoner of op basis van een geldig huiszoekingsbevel uitgevaardigd door de onderzoeksrechter.

Er bestaat geen recht voor de verdachte om een plaatsbezoek bij te wonen. Indien echter een wedersamenstelling plaatsvindt, voorziet de wet wel in de mogelijkheid voor de verdachte om aanwezig te zijn, samen met zijn advocaat.

Het plaatsbezoek is terug te vinden in artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering.

Vertalingen

Frans Descente sur les lieux

EngelsCrime scene investigation

Verwante berichten en publicaties

 • Strafrecht in de onderneming
  29 april 2016
  Publicaties
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
  Lees meer

Wetteksten

Artikel 32 Wetboek van Strafvordering

In alle gevallen van ontdekking op heterdaad, wanneer het feit kan worden gestraft met een criminele straf, begeeft de procureur des Konings zich onverwijld ter plaatse om er de processen-verbaal op te maken tot vaststelling van het voorwerp van het misdrijf, van de staat waarin het zich bevindt, van de gesteldheid der plaats, en om de verklaringen af te nemen van de personen die aanwezig zijn geweest of die inlichtingen kunnen geven.

De procureur des Konings geeft aan de onderzoeksrechter bericht van zijn bezoek ter plaatse, zonder evenwel gehouden te zijn op hem te wachten om te handelen zoals in dit hoofdstuk is bepaald.

Deel deze pagina