Observatie

Wat is een observatie?

Een observatie is het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of meerdere personen of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.

Er zijn verschillende vormen van observatie.

Een eenvoudige observatie is aan geen specifieke voorwaarden onderworpen. Een politieambtenaar kan bv. een ganse namiddag vanuit een wagen die geparkeerd staat op de openbare weg met het blote oog een plaats of woning observeren om na te gaan wie er allemaal binnen of buiten gaat. Ook kan hij bv. gesprekken ‘met het blote oor’ afluisteren door pakweg op café of in een dancing plaats te nemen naast of in de nabijheid van een verdachte.

Anders is het echter wanneer de observatie een bijzondere opsporingsmethode uitmaakt. Dat is het geval wanneer:

 1. de observatie een stelselmatig karakter kent (nl. meer dan vijf opeenvolgende dagen of meer dan vijf niet opeenvolgende dagen gespreid over een periode van een maand
 2. er gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen (bv. een infraroodcamera, maar niet een eenvoudig fototoestel)
 3. de observatie een internationaal karakter kent
 4. de observatie uitgevoerd wordt door een gespecialiseerde eenheid van de federale politie.

Dergelijke observaties zijn aan specifieke voorwaarden onderworpen en de machtiging ertoe van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter moet worden gemotiveerd (artikel 47sexies, §2 en §3 van het Wetboek van Strafvordering).

Het is ook mogelijk dat de observatie specifiek tot doel heeft om zicht te verwerven in een woning. In dat geval gelden strengere voorwaarden en kan tot de observatie enkel worden beslist door een onderzoeksrechter (art. 56bis van het Wetboek van Strafvordering).

Vertalingen

Frans Observation

Engels Observation

Verwante berichten en publicaties

 • Getuigenverhoor van een undercoveragent: afwijzing vereist concrete motivering
  26 januari 2024
  Snelnieuws
  In een zaak waarin wij tussenkwamen voor de eiser in cassatie, besliste het Hof van Cassatie in een arrest van 23 januari 2024 dat het verzoek tot het horen van een undercoveragent als getuige ter terechtzitting, niet zomaar kan worden afgewezen.
  Cass. 23 januari 2024, P.23.0887.N
  Lees meer
 • Vanop privaat terrein foto's nemen van een binnenkoer die aan het straatzicht is onttrokken, kan niet zonder toestemming onderzoeksrechter
  20 februari 2019
  Criminis - Snelnieuws
  In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de politie vanop privaat terrein foto's neemt van de binnenkant van een woning of van aanhorigheden bij deze woning die niet zichtbaar zijn vanop straat (of vanop andere openbare terreinen), daarvoor toestemming van de onderzoeksrechter vereist is.
  Cass. 12 februari 2019, P.18.1037.N
  Lees meer
 • Spijtoptanten in het voetbal (en elders): gevaarlijk spel?
  22 november 2018
  Criminis - Focusartikelen
  Spelersmakelaar Velkjovic is de eerste om het statuut van ‘spijtoptant’ te krijgen. Maar wat is een spijtoptant eigenlijk en vooral: welke nadelen en risico's zijn er verbonden aan het belonen van criminelen voor het bekomen van belastende verklaringen? Wij vatten het voor u samen en keken ook eens over de grenzen heen.
  Lees meer
 • Justitie werkt voortaan samen met betrouwbare criminelen
  13 oktober 2018
  Publicaties
  In aflevering 7 van het Rechtskundig Weekblad jaargang 82 verscheen een kritische kijk op twee wetten van 22 juli 2018 die op 7 augustus 2018 in het Staatsblad werden gepubliceerd. Sedert de inwerkingtreding van deze wetten op 17 augustus 2018 is het mogelijk om burgers te laten infiltreren in criminele organisaties (burgerinfiltratie) en om aan criminelen die een andere crimineel aan de galg te praten, toezeggingen te doen op vlak van straf voor de feiten die zij zelf hebben gepleegd (spijtoptanten, ook wel pentiti genoemd).
  J. Meese, "Justitie werkt voortaan samen met betrouwbare criminelen", RW 2018-19, 242.
  Lees meer
 • Strafrecht in de onderneming
  29 april 2016
  Publicaties
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
  Lees meer

Deel deze pagina