Inwinnen van bankgegevens

Wat is het inwinnen van bankgegevens?

Tijdens een strafonderzoek kunnen gegevens over bankrekeningen en banktransacties worden opgevraagd bij financiële instellingen.

De opgevraagde gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op rekeningen, kluizen, bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn uitgevoerd of die in de toekomst zullen worden uitgevoerd en identiteitsgegevens van rekeninghouders. Vereist is daarvoor wel dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd waarop een gevangenisstraf van één jaar of meer is gesteld.

Er kan ook beslist worden tot het bevriezen van banktegoeden op die rekeningen, of van financiële instrumenten of bankkluizen. Dat laatste kan echter enkel indien ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die maatregel verantwoorden en alleen met betrekking tot de opsporing van misdrijven uit de telefoontaplijst (zie art. 90ter Wetboek van strafvordering).

De medewerking van bankinstellingen aan deze opsporingshandelingen is verplicht en de weigering tot medewerking is strafbaar.

Het inwinnen van bankgegevens is terug te vinden in artikel 46quater van het Wetboek van Strafvordering.

Vertalingen

FransCollecte de données bancaires

EngelsCollection of bank details

Verwante berichten en publicaties

 • Strafrecht in de onderneming
  29 april 2016
  Publicaties
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
  Lees meer

Deel deze pagina