Informantenwerking

Wat is informantenwerking?

De informantenwerking houdt in dat er regelmatige contacten plaatsvinden tussen betrouwbaar geachte informanten en een informantenbeheerder (ook wel informantenrunner of contactambtenaar genaamd).

Een informant is een persoon van wie men vermoedt dat hij nauwe banden heeft met het criminele milieu en die de politieambtenaar, al dan niet gevraagd, inlichtingen verschaft. Het betreft dus iemand die zelf in het criminele milieu zit en (tegen vergoeding) informatie verschaft aan de overheid. Dat is dus nog iets anders dan een loutere tipgever, die zelf niet in het criminele milieu zit.

Indien de informantenwerking informatie oplevert die dienstig is voor een lopend onderzoek of indien er ernstige aanwijzingen over een misdrijf uit voortvloeien, wordt dat schriftelijk aan de procureur des Konings gerapporteerd. Die beslist dan wat er verder met de informatie te gebeuren staat. Anders dan het geval is bij stelselmatige observatie en infiltratie, wordt deze vertrouwelijke informatie niet extern gecontroleerd door een rechterlijke instantie.

De informantenwerking is terug te vinden in artikel 47decies van het Wetboek van Strafvordering.

Vertalingen

Frans Recours aux indicateurs

EngelsUse of informants

Verwante berichten en publicaties

 • Getuigenverhoor van een undercoveragent: afwijzing vereist concrete motivering
  26 januari 2024
  Snelnieuws
  In een zaak waarin wij tussenkwamen voor de eiser in cassatie, besliste het Hof van Cassatie in een arrest van 23 januari 2024 dat het verzoek tot het horen van een undercoveragent als getuige ter terechtzitting, niet zomaar kan worden afgewezen.
  Cass. 23 januari 2024, P.23.0887.N
  Lees meer
 • Vanop privaat terrein foto's nemen van een binnenkoer die aan het straatzicht is onttrokken, kan niet zonder toestemming onderzoeksrechter
  20 februari 2019
  Criminis - Snelnieuws
  In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de politie vanop privaat terrein foto's neemt van de binnenkant van een woning of van aanhorigheden bij deze woning die niet zichtbaar zijn vanop straat (of vanop andere openbare terreinen), daarvoor toestemming van de onderzoeksrechter vereist is.
  Cass. 12 februari 2019, P.18.1037.N
  Lees meer
 • Spijtoptanten in het voetbal (en elders): gevaarlijk spel?
  22 november 2018
  Criminis - Focusartikelen
  Spelersmakelaar Velkjovic is de eerste om het statuut van ‘spijtoptant’ te krijgen. Maar wat is een spijtoptant eigenlijk en vooral: welke nadelen en risico's zijn er verbonden aan het belonen van criminelen voor het bekomen van belastende verklaringen? Wij vatten het voor u samen en keken ook eens over de grenzen heen.
  Lees meer
 • Justitie werkt voortaan samen met betrouwbare criminelen
  13 oktober 2018
  Publicaties
  In aflevering 7 van het Rechtskundig Weekblad jaargang 82 verscheen een kritische kijk op twee wetten van 22 juli 2018 die op 7 augustus 2018 in het Staatsblad werden gepubliceerd. Sedert de inwerkingtreding van deze wetten op 17 augustus 2018 is het mogelijk om burgers te laten infiltreren in criminele organisaties (burgerinfiltratie) en om aan criminelen die een andere crimineel aan de galg te praten, toezeggingen te doen op vlak van straf voor de feiten die zij zelf hebben gepleegd (spijtoptanten, ook wel pentiti genoemd).
  J. Meese, "Justitie werkt voortaan samen met betrouwbare criminelen", RW 2018-19, 242.
  Lees meer
 • Strafrecht in de onderneming
  29 april 2016
  Publicaties
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
  Lees meer

Deel deze pagina