Infiltratie op het internet

Wat is infiltratie op het internet?

Een infiltratie op het internet houdt in dat gespecialiseerde politiediensten op het internet contacten onderhouden met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij feiten plegen die strafbaar zijn met minstens een jaar gevangenisstraf.

Contacten via het internet die enkel een gerichte verificatie of een arrestatie tot direct doel hebben en dit zonder gebruik te maken van een geloofwaardige fictieve identiteit, vallen er niet onder. Wanneer een politieambtenaar bv. via internet met een verkoper van gestolen goederen afspreekt onder zijn werkelijke identiteit maar zonder zijn hoedanigheid als politieambtenaar te vermelden, is dat geen infiltratie op het internet.

Infiltratie of interactie op het internet is minder verregaand dan een klassieke infiltratie en is daarom op meer misdrijven van toepassing.

Alhoewel de infiltratie op het internet niet expliciet vermeld staat onder de bijzondere opsporingsmethoden, kan er soms toch sprake zijn van een vertrouwelijk dossier. Dat is namelijk zo wanneer beroep wordt gedaan op de deskundigheid van een burger (wiens identiteit wordt achtergehouden) en wanneer politieambtenaren of andere betrokken personen worden gemachtigd om misdrijven te plegen. In dat geval wordt de infiltratie op het internet aan de hand van onder meer het vertrouwelijk dossier gecontroleerd door de kamer van inbeschuldigingstelling.

De infiltratie op het internet is terug te vinden in artikel 46sexies van het Wetboek van Strafvordering.

Vertalingen

Frans

Entretenir des contact sur internet

EngelsInfiltration on the internet

Verwante berichten en publicaties

 • Strafrecht in de onderneming
  29 april 2016
  Publicaties
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
  Lees meer

Deel deze pagina