Betrapping op heterdaad

Wat is betrapping op heterdaad?

Betrapping op heterdaad is wanneer het misdrijf wordt ontdekt terwijl het wordt gepleegd of onmiddellijk daarna, of wanneer de verdachte kort na het misdrijf wordt aangetroffen in het bezit van zaken, wapens of werktuigen die doen vermoeden dat hij de dader van het misdrijf is of een medeplichtige.

De procedureregels bij betrapping op heterdaad werden oorspronkelijk in het Wetboek van strafvordering opgenomen bij wijze van tijdelijk uitzonderingsregime, zodat de procureur des Konings bij hoogdringendheid bepaalde onderzoekshandelingen kon stellen alvorens de onderzoeksrechter te vorderen. Is er sprake van betrapping op heterdaad, dan kan de procureur des Konings bepaalde onderzoekshandelingen (waaronder dwangmaatregelen) stellen die normaal gezien enkel aan de onderzoeksrechter toekomen.

De wettelijke grondslag voor de betrapping op heterdaad is terug te vinden in artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering.

Vertalingen

Frans Flagrant délit

EngelsCaught red handed, in the act

Zie ook:

Vooronderzoek, Procureur des Konings

Verwante berichten en publicaties

 • Strafrecht in de onderneming
  29 april 2016
  Publicaties
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
  Lees meer

Wetteksten

Artikel 41 Wetboek van Strafvordering

Het misdrijf ontdekt terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is, is een op heterdaad ontdekt misdrijf.

Als ontdekking op heterdaad wordt ook beschouwd het geval dat de verdachte door het openbaar geroep wordt vervolgd en het geval dat de verdachte in het bezit wordt gevonden van zaken, wapens, werktuigen of papieren, die doen vermoeden dat hij dader of medeplichtige is, mits dit kort na het misdrijf geschiedt.

Deel deze pagina