Verzoekschrift voorlopige invrijheidstelling ingediend per fax na het sluiten der griffie is neergelegd op de volgende werkdag

4 DECEMBER 2019

Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan worden neergelegd per faxbericht (Cass. 3 september 2019, zie over dat arrest ons bericht van 10 september 2019).

In een arrest van 29 november 2019 (P.19.1147.N) verduidelijkt het Hof van Cassatie dat wanneer een verzoekschrift per fax is ingediend na het sluitingsuur van de griffie (16u), de termijn van vijf dagen om uitspraak te doen over dat verzoek (zie artikel 27, §3 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis) pas begint te lopen op de dag waarop de ontvangst van de fax op de griffie wordt vastgesteld binnen de openingsuren van de griffie. Deze beslissing wordt gesteund op artikel 52, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat een handeling enkel op geldige wijze ter griffie kan worden verricht op de dagen en uren waarop de griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek, tenzij deze handeling elektronisch wordt uitgevoerd.

In de zaak die aanleiding gaf tot dit arrest, was het verzoekschrift op vrijdag 8 november 2019 per fax overgemaakt om 18u35. Het arrest dat vaststelt dat de termijn van vijf dagen pas is aangevangen op dinsdag 12 november 2019 (de eerste werkdag na 8 november, aangezien 11 november een wettelijke feestdag is), is dus wettig verantwoord.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.