Openbaar ministerie mag advies verlenen bij loutere afhandeling burgerlijke belangen

2 OKTOBER 2020

Wanneer de strafrechter enkel nog moet beslissen over de burgerlijke belangen en dus niet meer over de strafvordering, is de aanwezigheid van het openbaar ministerie ter terechtzitting niet verplicht (artikel 4, laatste lid V.T.Sv.). Dat is zo wanneer de strafrechter uitspraak doet over de burgerlijke vordering naar aanleiding van een verzoekschrift dat een benadeelde heeft neergelegd nadat uitspraak werd gedaan over de strafvordering, of wanneer de appelrechter uitspraak doet op het enkel hoger beroep van een of meerdere burgerlijke partijen.

In een arrest van 29 september 2020 (P.20.0527.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat die regel er niet aan in de weg staat dat het openbaar ministerie in een dergelijk scenario toch aanwezig is bij de behandeling van de zaak en bij de uitspraak. Meer nog, het openbaar ministerie mag bij de behandeling van de zaak ook zijn advies over de beoordeling van de burgerlijke vordering kenbaar maken (randnr. 4 van het arrest). Het Hof voegt eraan toe dat hieruit geen inbreuk op het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging kan worden afgeleid, aangezien de partijen over dat advies tegenspraak kunnen voeren.

Het is dus niet omdat er geen uitspraak meer moet worden gedaan over de strafvordering, dat de veroordeelde van het openbaar ministerie ‘verlost’ is.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.