ondernemingsstrafrecht
ondernemingsstrafrecht

Themadag ondernemingsstrafrecht

STUDIEDAG LARCIER-INTERSENTIA-LEGALNEWS

De themadag ‘ondernemingsstrafrecht’ is een initiatief van Larcier, Intersentia en LegalNews en gaat door op donderdag 20 juni 2019.

Tijdens deze themadag worden, na twee sessies in de ochtend, in de namiddag nog twee andere sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan ofwel enkel één sessie volgen (voormiddag of namiddag) of twee sessies naar keuze (voor- en namiddag).

Het programma ziet eruit als volgt:

vanaf 9u15: Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers
10u00: Start van sessie 1 of sessie 2 (pauze rond 11u15)

Sessie 1. Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht (Prof. dr. Joachim Meese)
1. Hervorming van de werking van het COIV (wet van 4 februari 2018)
2. Wijzigingen ingevolge de wet van 18 maart 2018, met bijzondere aandacht voor:

 • de aanpassing aan art. 20 V.T.Sv. (verval van strafvordering bij vereffening of ontbinding van de rechtspersoon)
 • de aanpassingen aan het recht op inzage en kopiename van het dossier
 • de wijzigingen aan de artikelen 35ter Sv. en 43, 43bis en 43quater Sw. (beslag en verbeurdverklaring bij equivalent)
 • de aanpassing van de minnelijke schikking

3. Wijzigingen aan art. 5 Sw. (strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon)

Sessie 2. Sociaal straf- en strafprocesrecht: recente evoluties (Prof. dr. Kristof Salomez)
1. Relevante ontwikkelingen inzake:

 • het innen van administratieve geldboeten door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • de sanctionering op strafrechtelijk vlak van inbreuken op de wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht, zowel een federale materie als decretaal (overtredingen inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, sociale documenten, arbeidsreglementering, toepassing van de Welzijnswet…)
 • sociale dumping

2. Sociaal strafprocesrecht: aandachtspunten

12u45 Broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 3 of sessie 4
13u30: Start van sessie 3 of sessie 4 (pauze rond 15u00)

Sessie 3. Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen (mr. Patrick Waeterinckx, mr. Jacques Vandeuren, mr. Ruben Van Herpe en mr. Gerd D. Goyvaerts)
1. Inleiding

 • overzicht van de bestaande administratieve gegevensuitwisseling in fiscale zaken en verhoogde druk om (bijkomend?) te regulariseren
 • overzicht van de verschillende regularisatieregimes (van EBA tot EBAquater) met onderscheid tussen fiscaal niet-verjaard en fiscaal verjaard kapitaal

2. Strafrechtelijke knelpunten

 • witwasmisdrijven
 • positie van de derde t.a.v. het basismisdrijf
 • zware bewijslast van het kenniselement
 • verbeurdverklaring van het illegaal vermogensvoordeel

3. Strafprocesrechtelijke knelpunten

 • de burgerlijke partijstelling van de fiscus na de zgn. relancewet
 • wijziging van art. 458 WIB92

Sessie 4. Insolventierecht: raaklijnen met het strafrecht (mr. Jürgen Egger)
1. Faillissementsmisdrijven – wettelijke regeling
2. Gemeenrechtelijke misdrijven bij insolventie – casuïstiek
3. Procedurele aspecten en recente ontwikkelingen

Rond 16u45: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Infofiche

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

Infofiche

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

Deel dit bericht